Home Contact Login

DomainMasters Online bestellen
Klantenpaneel

   


Direct contact
Contact Nederland Tel: +31 (0)15 7600320
Contact België Tel: +32 (0)56 506086
Contact Bel mij terug
Info aanvragen Info aanvragen

Merkonderzoek

Het is mogelijk om verschillende soorten onderzoeken naar merken te verrichten:

Identiek onderzoek

We kunnen snel voor u onderzoeken of uw identieke merk reeds bestaat en zo ja, of het oudere merk ook voor soortgelijke producten is bestemd. Dit is een onderzoek dat geschikt is om een eerste indruk te krijgen van uw kansen om uw merk te kunnen gebruiken. Als u meer zekerheid wilt hebben adviseren wij u met klem om het volgende onderzoek te laten verrichten.

Merkgelijkenisonderzoek

Bij dit onderzoek wordt onderzocht of een kandidaat-merk beschikbaar is voor gebruik en registratie in het voor u van belang zijnde land. Er wordt niet alleen gezocht naar oudere merken die in visueel opzicht overeenstemmen met het kandidaat-merk, maar ook naar klankmatig en begripsmatig overeenstemmende merken. Dit type onderzoek is sterk aan te raden indien u overweegt een nieuw merk in de markt te zetten. Een dergelijk onderzoek kan niet alleen worden verricht voor woordmerken, maar ook voor beeldmerken.

Euroscan - Beperkt onderzoek in de Europese Unie

Indien u volledig inzicht wilt verkrijgen in de beschikbaarheid van uw merk voor registratie in de Europese Unie, zult u een volledig onderzoek dienen te verrichten in alle landen van de Unie. Dit is een nogal kostbare onderzoek, ongeveer drie keer de registratiekosten van een Europees merk.

Door middel van een Euroscan onderzoek kunnen we u voor een aantrekkelijk tarief inzicht geven in de meest voor de hand liggende mogelijke bezwaren in de grootste merkenregisters. Bovendien verrichten wij in de meeste landen een identiek onderzoek.

Gebruiksonderzoek

Komt er uit een beschikbaarheidsonderzoek een merk naar voren dat eventueel een bezwaar zou kunnen vormen, dan kan dit aanvullende onderzoek uitkomst bieden. In het algemeen dient een merk namelijk in gebruik te worden genomen binnen 5 jaar na de registratiedatum. Gebeurt dit niet, dan kan dit het verval van het merkrecht tot gevolg hebben. Indien een bezwarende merkregistratie ouder is dan 5 jaar, dan kan er door middel van dit onderzoek worden vastgesteld of de merkhouder het merk wel op normale wijze gebruikt of niet. Zo komt u aan de weet of het bewuste merk werkelijk een probleem kan vormen voor uw eigen merk.

Selectie-onderzoek

Ook weer een variant op het beschikbaarheidsonderzoek en bedoeld voor cliënten die uit een rijtje van kandidaat-merken er een willen kiezen. Tot 10 merken worden tegelijkertijd onderzocht, waarbij er waarschijnlijk gaandeweg een aantal merken afvalt. Er wordt begonnen met identieke onderzoeken, en de veelbelovende merken worden steeds verder onderzocht, waarbij uiteindelijk ook wordt gekeken of de mogelijke bezwaren die ouder dan 5 jaar zijn al dan niet in gebruik zijn. Dit kan een handig onderzoek zijn voor met name reclamebureaus en merkcreatie-bureaus.

Onderzoeken in het buitenland

Niet alleen in de Benelux kunnen we onderzoeken verrichten naar de beschikbaarheid en het gebruik van merken, maar in principe ook in ieder ander land.

Zoek op deze website

Nieuwsbrief
Aanmelden Afmelden


Nieuws
25
Jan
Cheese is beschrijvend voor cannabiszaden...
16
Jan
McDonald's verliest alleenrecht op merkna...
11
Jan
Levendige handel in nepmerken op Instagram
27
Nov
Het bezwaar van Blackberry tegen Berryboo...
18
Nov
Legt Coffee Rocks het als merk af tegen Starbucks?