Home Contact Login

DomainMasters Online bestellen
Klantenpaneel

   


Direct contact
Contact Nederland Tel: +31 (0)15 7600320
Contact België Tel: +32 (0)56 506086
Contact Bel mij terug
Info aanvragen Info aanvragen

I-Depot

Voorkomen dat iemand uw idee inpikt

Door in een vroeg stadium van uw innovatieproces een i-DEPOT in te dienen krijgt u de beschikking over een hulpmiddel om te voorkomen dat een ander met uw idee aan de haal gaat. Het i-DEPOT is ingeval van een conflict een 100% betrouwbaar hulpmiddel als u wilt bewijzen dat een bepaald idee, concept of procédé op een bepaalde dag al bestond. Het Merkenbureau registreert uw naam en de datum waarop u uw creatie heeft ingediend.

Via het i-DEPOT kunt u bijvoorbeeld vastleggen:
  een idee   een ontwerp
  een concept   software
  een format   een foto
  een overeenkomst   een maquette
  een document   een melodie
  een prototype   een tekening
  een uitvinding   een slagzin
  een procédé   enz.

Wat is een i-DEPOT?

Door een i-DEPOT in te dienen heeft u in geval van een conflict een betrouwbaar hulpmiddel in handen, waarmee u kunt bewijzen dat een bepaald idee, concept of procédé op een bepaalde dag al bestond.
Via DomainMasters registreert het Benelux Merkenbureau uw naam en de datum waarop u uw i-DEPOT heeft ingediend. U krijgt een bewijs van een officiële, betrouwbare instantie die de echtheid van uw i-DEPOT 100% garandeert. De inhoud van uw i-DEPOT blijft geheim. Het Merkenbureau en DomainMasters behandelen uw i-DEPOT aanvraag vertrouwelijk.

Dit bewijsmiddel is zeer waardevol en bijzonder nuttig in tal van situaties, met name wanneer intellectuele-eigendomsrechten in het geding zijn, zoals het auteursrecht, het tekeningen- en modellenrecht of het octrooirecht, maar ook wanneer er sprake is van oneerlijke concurrentie.

…maar geen intellectueel eigendomsrecht
Het i-DEPOT kan een belangrijke eerste stap in uw proces van innovatie zijn, bijvoorbeeld in het voortraject van een merk-, model- of octrooiaanvraag. Maar het i-DEPOT creëert nadrukkelijk geen zelfstandig intellectueel eigendomsrecht.

Het i-DEPOT kan dienen als bewijsmiddel in een conflict. Daarom kan het i-DEPOT een belangrijke eerste stap in uw proces van innovatie zijn, bijvoorbeeld in het voortraject van een merk-, model- of octrooiaanvraag. In het verdere traject van onderzoek en ontwikkeling kan het i-DEPOT ook een hulpmiddel zijn om uw positie te handhaven. Het i-DEPOT kan bijvoorbeeld in combinatie met een geheimhoudingsovereenkomst, de ruimte bieden om vrijuit te onderhandelen met geïnteresseerde partners over financiering en productie.

Wat kost een i-DEPOT?
  Een online i-DEPOT kost € 35.
  Een i-DEPOT envelop kost € 45 .

Hoe lang wordt mijn i-DEPOT bewaard?
De standaard bewaartermijn van een i-DEPOT is vijf jaar. Korte tijd voor het verstrijken van die periode ontvangt u bericht en kunt u de bewaartermijn van uw i-DEPOT met vijf jaar verlengen. Dit kunt u steeds opnieuw doen, zo vaak u wilt.

Wat is een i-DEPOT niet?

Voor de bescherming van ideeën bestaat er geen wettelijk regime. Het feit dat u uw idee in een i-DEPOT heeft vastgelegd wil niet zeggen dat dat idee door u kan worden gemonopoliseerd. Maar dit hoeft ook niet te betekenen dat een ander zomaar geld kan verdienen aan een idee dat u vertrouwelijk met hem heeft besproken, zonder u hiervoor te betalen. Dit zou kunnen worden gekwalificeerd als een onrechtmatige daad. In een dergelijke situatie kan een bewijsmiddel als het i-DEPOT uitkomst bieden.

Het feit dat uw i-DEPOT geheim wordt gehouden door het Benelux Merkenbureau en door DomainMasters, garandeert niet dat iedereen het geheim houdt. Het kan dan ook in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als u spreekt met financiers, medeontwikkelaars of fabrikanten, van belang zijn om afspraken te maken over geheimhouding van de inhoud van de onderhandelingen. Het i-DEPOT kan daarbij een hulpmiddel zijn; in de geheimhoudingsovereenkomst kunt u bijvoorbeeld het nummer van uw i-DEPOT opnemen, zodat u bij openbaarmaking kunt aantonen dat de geheimhoudingsafspraken werden geschonden.

Het is geen octrooi
Bescherming als octrooi kan alleen door een octrooiaanvraag in te dienen. Als u het i-DEPOT heeft ingediend met het oog op een te ontwikkelen technische vinding dan blijft het voor de latere octrooieerbaarheid van belang de inhoud van het i-DEPOT strikt geheim te houden. Het feit dat u een i-DEPOT heeft ingediend, betekent dus niet dat u uw vinding ongestoord openbaar kunt maken. In dat geval zou u namelijk de nieuwheid kunnen schaden en dus de mogelijkheid voor een bescherming door een octrooi verliezen. U kunt uw vinding pas openbaar maken, nadat u een geldige octrooiaanvraag heeft ingediend. Daarom houden het Benelux Merkenbureau en DomainMasters de inhoud van een i-DEPOT strikt geheim.

Het is geen model
Als u het i-DEPOT heeft ingediend met het oog op een te beschermen design dan blijft het voor het later kunnen indienen van een beschermbaar modeldepot van belang de inhoud van het i-DEPOT strikt geheim te houden. Het feit dat u een i-DEPOT heeft ingediend, betekent dus niet dat u uw creatie ongestoord openbaar kunt maken. In dat geval zou u namelijk de nieuwheid kunnen schaden. U kunt uw design daarom beter pas openbaar maken, nadat u een geldig modeldepot heeft ingediend.

Het schept geen auteursrecht
De inhoud van een i-DEPOT kan een werk zijn dat auteursrechtelijke bescherming geniet. Het auteursrecht ontstaat automatisch zodra het werk is gecreëerd, mits het origineel is. Het i-DEPOT is een hulpmiddel om de datum van het bestaan van een werk te bewijzen.

Het is geen merk
In het i-DEPOT kan een idee voor een (te ontwikkelen) product of dienst zitten. Producten en diensten worden over het algemeen in de markt gezet voorzien van een onderscheidend merk. Het feit dat u een i-DEPOT heeft ingediend waarin u misschien zelfs een te gebruiken merk noemt zorgt er niet automatisch voor dat het merk is beschermd. Dit kan alleen door een merkdepot in te dienen.

Zoek op deze website

Nieuwsbrief
Aanmelden Afmelden


Nieuws
25
Jan
Cheese is beschrijvend voor cannabiszaden...
16
Jan
McDonald's verliest alleenrecht op merkna...
11
Jan
Levendige handel in nepmerken op Instagram
27
Nov
Het bezwaar van Blackberry tegen Berryboo...
18
Nov
Legt Coffee Rocks het als merk af tegen Starbucks?