HomeContactLogin

DomainMastersOnline bestellen
Klantenpaneel
Websitebeheer
Webmail


Direct contact
Contact Nederland Tel: +31 (0)15 7600320
Contact België Tel: +32 (0)56 506086
Contact Bel mij terug
Info aanvragen Info aanvragen

RoundCube webmail

In deze beknopte handleiding worden de belangrijkste basishandelingen besproken.

Login

RoundCube – inloggen:
Via http://www.domainmasters.nl/webmail
Vul uw volledige mailadres en wachtwoord in.

Tip:
Noteer uw emailadres en wachtwoord op een veilige plaats bijvoorbeeld in uw agenda of mobiele telefoon. Dan kunt u overal, waar u toegang heeft tot Internet, email lezen en versturen via webmail.

Ingelogd

  Na succesvol te zijn ingelogd, komt u binnen in Postvak IN:
Aan de linkerzijde is de mappenstructuur te zien
en rechts daarvan de inhoud van de desbetreffende map.

Rechtsboven is het hoofdmenu te zien.

Midden-boven ziet u de pictogrammen van het item E-Mail
uit het hoofdmenu.

Uitleg van deze pictogrammen, in de volgorde van links naar rechts:
  Controleer, op nieuwe emailberichten
 Nieuwe e-mail opstellen
 Beantwoorden
 Allen beantwoorden
 E-mail doorsturen
 E-mail naar de prullenbak verplaatsen
 E-mail afdrukken.

Instellingen

 Identiteiten instellen:
Na voor de eerste keer ingelogd te zijn, is het verstandig uw persoonlijke instellingen te definiëren, zoals: uw identiteit en de te gebruiken taal. Klik hiervoor op "Persoonlijke instellingen" in het hoofdmenu van RoundCube.

Indentiteiten

  Vervolgens klikt u op het tabje "Identiteiten". Een identiteit is het profiel waarmee u zichzelf profileert bij het verzenden van e-mail. Het is mogelijk om meerdere identiteiten aan te maken en te gebruiken. Op het tabblad identiteiten kunt u veel dingen definiëren, wij noemen alleen de belangrijkste, t.w.: e-mailadres en naam.

Emailadres:
Vul hier het mailadres is: mailadres@uwdomein.nl

Naam:
Wij raden aan om uw eigen naam, of die van uw organisatie of website te gebruiken. De naam is de tekst die de geadresseerde te zien krijgt, zodra uw verzonden emailbericht wordt ontvangen.

Instellingen

 Uw voorkeurstaal instellen
RoundCube ondersteunt meerdere talen. U kunt de door u gewenste taal als volgt instellen: Klik in het hoofdmenu op het tabje "Persoonlijke instellingen".

Taal instellen

  Vervolgens klikt u op het tabje "Instellingen", waarna u de door u gewenste taal selecteert. Nadat u op "Opslaan" geklikt heeft, zal de gehele gebruikersinterface veranderen in de taal van uw voorkeur. Na uw persoonlijke instellingen te hebben gemaakt, kunt u RoundCube webmail voor uw mailbox gaan gebruiken.


 Algemene opmerking t.a.v. pictogrammen
RoundCube beschikt over veel functies. Van de functies die op een bepaald moment beschikbaar komen zullen de pictogrammen oplichten. Van de functies die op dat moment niet beschikbaar zijn, hebben de pictogrammen licht grijs van kleur.

Instellingen

 Een emailbericht opstellen
Klik in het hoofdmenu op het tabje "E-Mail":

Een emailbericht opstellen

  Een e-maileditor verschijnt conform de hierna genoemde afbeelding. Midden-boven ziet u de pictogrammen van het menu-item E-Mail. Uitleg van deze pictogrammen, in de volgorde van links naar rechts:
 Verstuur het bericht nu
 Spellingscontrole
 Voeg een bijlage toe
 Bewaar als concept

Voor het opstellen van een emailbericht gaat u als volgt te werk:
 Bij afzender kiest u de gewenste identiteit
 Selecteer/definieer de ontvanger
en indien van toepassing: Cc en/of Bcc
 Geef de prioriteit op van het bericht
 Indien u een ontvangstbevestiging wilt hebben, zodat u zeker weet dat de geadresseerde het bericht heeft geopend, vinkt u "Ontvangstbevestiging" aan.
 Stel uw emailbericht op.
 Selecteer indien van toepassing een bijlage door op de paperclip te klikken.
 Klik op "Verstuur het bericht nu", waarna het emailbericht verzonden zal worden. De verzonden emailberichten worden opgeslagen in de map "Verzonden".

Instellingen

 Contactpersonen beheren met het adressenboek
RoundCube beschikt over een eenvoudig (e-mail)adressenboek waarin u uw contactpersonen kunt bewaren. Klik hiervoor op het item "Adresboek" in het hoofdmenu.

Adressenboek

 Het volgende scherm verschijnt: Midden-boven ziet u de pictogrammen verschijnen die bij "Adresboek" horen. Uitleg van deze pictogrammen, in de volgorde van links naar rechts:
  Nieuwe contactpersoon toevoegen.
 Contactpersoon verwijderen
 E-mail opstellen (aan de geselecteerde contactpersoon)
 Contactpersoon importeren
 Zoeken in adresboek

Om een contactpersoon toe te voegen klikt u op het eerste pictogram. Aan de rechterzijde vult u de contactgegevens in. In het adressenboek kunt u (een) contact(perso(o)n(en) selecteren.

Door op door op het pictogram "E-mail opstellen" te klikken kunt u uw e-mail vervolgens rechtstreeks naar hen verzenden.