HomeContactLogin

DomainMastersOnline bestellen
Klantenpaneel
Websitebeheer
Webmail


Direct contact
Contact Nederland Tel: +31 (0)15 7600320
Contact België Tel: +32 (0)56 506086
Contact Bel mij terug
Info aanvragen Info aanvragen

Begrippenlijst


1. Beeldmerk

Indien een merk vormgeving bevat wordt het merk een beeldmerk genoemd; logo’s, schrijfwijzen, kleuren etc.

2. Benelux Merkenbureau (BMB)

De overheidsinstelling in de Benelux waar de merken daadwerkelijk merken geregistreerd worden; ook wel Benelux Merkenregister. Dit is geen adviesbureau op het gebied van het merkenrecht; daarvoor dient men zich te wenden tot een merkengemachtigde, zoals bijvoorbeeld DomainMasters.

3. Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Per 1 september 2006 de benaming voor de overheidsinstelling in de Benelux waar de merken daadwerkelijk merken geregistreerd worden; ook wel Benelux Merkenbureau/register. Dit is geen adviesbureau op het gebied van het merkenrecht.; daarvoor dient men zich te wenden tot een merkengemachtigde.

4. Beschermingsomvang

De omvang en mate waarin men kan optreden tegen gelijkende andere tekens ter bescherming van een geregistreerd merk.; de beschermingsomvang is voor bepaalde merken groter, bijvoorbeeld bekende merken of merken die een groot onderscheidend vermogen bezitten.

5. BMM

Beroepsvereniging voor Merken- en modellenrecht; de beroepsvereniging van merkengemachtigden waarbij MerkWerk is aangesloten en actief is; zie de website www.bmm.nl.

6. Classificatie

Een merk moet altijd geregistreerd worden voor bepaalde producten en diensten. De producten en diensten zijn ingedeeld in de klassen 1 t/m 45 volgens de classificatie van Nice. Zie ook klassen.

7. Community TradeMark (CTM)

Één merkregistratie met gelding in alle landen van de Europese Unie.

8. © Copyright notice

Om aan te geven dat iets door het auteursrecht (ook wel copyright) beschermd is, wordt het ©-teken gebruikt gevolgd door het jaar van openbaarmaking en de naam van de auteursrechthebbende.

9. Collectief merk

Onderscheidingsteken voor de gemeenschappelijke kenmerken van producten of diensten die afkomstig zijn uit verschillende ondernemingen; een collectief merk heeft vaak een waarborg- of kwaliteitsfunctie, bijvoorbeeld keurmerken zoals ‘het wolmerk’ of ‘EKO keur’.

10. Depot / Deponeren

Een depot is de aanvraag of de indiening van een merk; er heeft nog geen registratie plaatsgevonden.

11. Deposant

De eigenaar van een ingediend of reeds ingeschreven merk; ook wel merkhouder.

12. Domeinnaam

De aanduiding voor een internet adres; wordt altijd gevolgd door een generieke extensie zoals .com of .org dan wel door een landen extensie zoals .nl of .be.

13. Gebruiksverplichting

Indien een geregistreerd merk gedurende 5 jaar niet op normale wijze wordt gebruikt, kan het verval worden ingeroepen. Om de merkrechten in stand te houden dient een merk dus binnen 5 jaar na deponering op normale wijze gebruikt te worden.

14. Gemeenschapsmerk

Één merkregistratie met gelding in alle landen van de Europese Unie (CTM).

15. Handelsnaam

De naam die in het economisch verkeer wordt gebruikt voor een onderneming.

16. Handelsnaamonderzoek

Onderzoek naar oudere conflicterende handelsnaamrechten uitgevoerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

17. Intellectueel Eigendom

Het Intellectueel Eigendom omvat de rechtsgebieden (auteursrecht, het modellenrecht, merkenrecht, octrooirecht, kwekersrecht, databankenrecht etc.) die bescherming verlenen aan ‘geestelijke’ werken zoals een uitvinding, merk, design, dessin, artistieke werken, vormgeving, kweekproducten, oorsprongsaanduidingen etc.

18. Internationale Registratie

Een merk kan in één keer voor een groot aantal landen geregistreerd worden door middel van een Internationale Registratie. Men kan in de aanvraag aangeven voor welke aangesloten landen men bescherming wenst (circa 75). De Internationale Registratie heeft per land gelding en wordt per land beoordeeld.

19. Klassen
20. Keurmerk

Een onderscheidingsteken dat de functie heeft van kwaliteitsstempel of waarborg; het is verstandig een keurmerk als collectief merk te registreren.

21. Licentie

Een (schriftelijke) overeenkomst waarbij onder bepaalde voorwaarden en vaak tegen betaling toestemming wordt gegeven om een beschermd Intellectueel Eigendomsrecht zoals een merk door een derde te laten gebruiken; een licentie kan (is aan te bevelen) in het Benelux Merkenregister ingeschreven worden.

22. Logo

Een (tweedimensionaal) vormgegeven onderscheidingsteken, ook wel beeldmerk; het is vaak het belangrijkste herkenningsteken van een bedrijf of een product.

23. Merk

Elk woord, teken of vorm dat een product of dienst kan identificeren en daarmee onderscheid maakt met concurrerende producten of diensten.

24. Merkbewaking

Een merk kan in bewaking worden genomen; wij houden dan in de gaten of er nieuwe conflicterende merken worden geregistreerd zodat tijdig opgetreden kan worden.

25. Merkenbureau

Een commercieel adviesbureau dat gespecialiseerd is in het merkenrecht en de bescherming en registratie van merken verzorgt; hier werken merkengemachtigden.

26. Merkcreatie

De ontwikkeling van nieuwe namen, merken, logo’s en corporate identity; dient gepaard te gaan met juridische begeleiding en onderzoeken naar de beschikbaarheid van de nieuw ontwikkelde merken.

27. Merkengemachtigde

Adviseur op het gebied van het merkenrecht. Een merkengemachtigde is doorgaans een jurist, specialistisch geschoold door en aangesloten bij de beroepsvereniging BMM.

28. Merkhouder

De eigenaar van een ingediend of reeds ingeschreven merk; ook wel deposant.

29. Merkinbreuk

Zonder toestemming van de deposant een identiek merk gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Ook indien de overeenstemming tussen het gebruikte teken en het merk van de deposant verwarring bij het betreffende publiek kan teweegbrengen, is er sprake van merkinbreuk. Er is eerder sprake van merkinbreuk indien het een bekend merk betreft.

30. Merkonderzoek

Een onderzoek dat ingesteld wordt naar oudere merkinschrijvingen om te achterhalen of een merk nog wel vrij is; een merkgelijkenisonderzoek bekijkt alle oudere gelijkende merken, geeft inzicht in oudere bezwaarlijke merken en kan de basis vormen voor een risico analyse.

31. Merkweigering

Een merk wordt ter inschrijving onder andere geweigerd indien het geen onderscheidend vermogen bezit en generiek/beschrijvend is voor de producten en diensten. Een merk kan geweigerd worden door het Benelux Merkenregister.

32. Model

Het uiterlijk van een product (driedimensionale design en tweedimensionale dessin) dat beschermd kan worden door middel van modelregistraties.

33. Octrooi

De registratie en daarmee bescherming van nieuwe technische oplossingen (uitvindingen); ook wel patent genoemd.

34. Oppositie

Tijdens de aanvraagprocedure voor een merk kunnen derden bezwaar maken indien zij menen over oudere conflicterende rechten te beschikken. Dit is een snelle en kosteneffectieve manier om bezwaar te maken tegen de aanvraag van een merk.

35. Patent

Zie Octrooi

36. Prioriteit

Na de eerste aanvraag van een merk heeft de deposant de mogelijkheid om hetzelfde merk in andere landen te deponeren terwijl dezelfde beschermingsdatum met terugwerkende kracht geclaimd kan worden; dit kan alleen binnen 6 maanden na indiening van het merk; prioriteit inroepen.

37. ® Registered Trademark

Teken dat wordt gebruikt om aan te geven dat een merk geregistreerd en daarmee beschermd is. Dit teken wordt in de EU te pas en te onpas gebruikt, in de Verenigde Staten gelden hier echter strenge regels voor.

38. Soortnaam

Algemene en niet onderscheidende aanduiding die voor alle voorwerpen van dezelfde soort gemeen is; merken kunnen ook verworden tot soortnaam zoals bijv. margarine; zie ook verwatering.

39. TM-teken

Dit teken wordt doorgaans gebruikt om aan te geven dat bescherming wordt gezocht en geclaimd voor een merk; de aanvraag van het merk is nog niet tot registratie geworden.

40. Verwatering

De kracht en beschermingsomvang van een merk kan aangetast worden indien derden ongestraft gebruik maken van een merk of een overeenstemmend teken. In het ergste geval kan een merk verworden tot soortnaam zoals bijv. aspirine.

41. Uitputting

Indien een product met toestemming van de deposant in de Europese Unie in het verkeer is gebracht kan de deposant zich op grond van het merkenrecht niet meer verzetten tegen verder verhandeling van het product.

42. Verval

De geldigheid van een merk vervalt indien de registratie niet tijdig wordt vernieuwd (na 10 jaar); het verval kan ook worden ingeroepen door derden; bijvoorbeeld indien een merk gedurende 5 jaar niet op normale wijze is gebruikt.

43. Vormmerk

Indien een merk driedimensionaal is, bestaat uit de vorm van het product of de verpakking, wordt het een vormmerk genoemd; bijv. de wokkel.

44. Woordmerk

Een merk (onderscheidingsteken) dat uitsluitend bestaat uit een benaming, woorden, cijfers of letters zonder vormgevingsaspecten.


Zoek op deze website

Nieuwsbrief
Aanmelden Afmelden


Nieuws
25
Jan
Cheese is beschrijvend voor cannabiszaden...
16
Jan
McDonald's verliest alleenrecht op merkna...
11
Jan
Levendige handel in nepmerken op Instagram
27
Nov
Het bezwaar van Blackberry tegen Berryboo...
18
Nov
Legt Coffee Rocks het als merk af tegen Starbucks?