HomeContactLogin

DomainMastersOnline bestellen
Klantenpaneel
Websitebeheer
Webmail


Direct contact
Contact Nederland Tel: +31 (0)15 7600320
Contact België Tel: +32 (0)56 506086
Contact Bel mij terug
Info aanvragen Info aanvragen

Veel gestelde vragen over auteursrecht

1. Hoe ontstaat het auteursrecht?

Auteursrecht ontstaat door de creatie van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het stempel van de maker draagt. Naast de creatie bestaan er geen andere formele vereisten en registratie is niet verplicht.

2. Wat betekent openbaar maken of verveelvuldigen?

Verveelvuldigen is het maken van identieke exemplaren van een werk (bijvoorbeeld reproduceren, kopiëren, afdrukken etc.), en tevens het maken van een bewerking van een werk (bijvoorbeeld het bewerken van een boek tot film). Iedere gedeeltelijke bewerking of nabootsing van een werk in gewijzigde vorm is een verveelvuldiging.

Openbaar maken is het beschikbaar stellen van een werk of verveelvuldiging daarvan aan het publiek (bijvoorbeeld tentoonstellen, uitzenden etc.). De auteursrechthebbende kan voorwaarden stellen aan het openbaarmaken en/of verveelvuldigen van zijn werk, of deze verbieden. Beide handelingen, openbaar maken en verveelvuldigen, zijn voorbehouden aan de auteursrechthebbende, tenzij anders is overeengekomen.

3. Wie zijn makers van een werk?

Als maker van het werk wordt aangemerkt de schepper van het werk. Uitzondering hierop vormen werken uitgevoerd in dienstverband. Het auteursrecht ligt dan bij de werkgever.

4. Wat betekent oorspronkelijke karakter?

Om te bepalen of een werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit kan gebruik worden gemaakt van een vuistregel: het moet menselijkerwijs zijn uitgesloten dat twee auteurs tot eenzelfde werk komen. Is dit het geval dan heeft het werk in de regel een eigen oorspronkelijk karakter.

5. Hoe lang biedt het auteursrecht bescherming?

Het auteursrecht eindigt zeventig jaar na de dood van de maker. Het recht wordt automatisch geërfd door de wettelijke of testamentaire erfgenamen (met uitzondering van de persoonlijkheidsrechten). Gaat het om een anoniem werk dan is de duur van het auteursrecht zeventig jaar vanaf de eerste openbaarmaking, te rekenen vanaf 1 januari. Hetzelfde geldt wanneer een rechtspersoon als de (fictieve) maker van het werk wordt beschouwd.

6. Wie worden aangemerkt als uitvoerende kunstenaars?

Uitvoerende kunstenaars zijn bijvoorbeeld toneelspelers, zangers, musici, dansers en andere personen die werk van letterkunde of kunst opvoeren, zingen of voordragen. Zij hebben als enigen het recht om toestemming te geven voor het opnemen van uitvoeringen, het maken van kopieën en het uitzenden en op de markt brengen van die opnamen. Uitvoerende kunstenaars worden niet beschermd door het auteursrecht maar door de Wet naburige rechten.

7. Mag (uit) het werk van een ander worden gekopieerd of geciteerd?

In het kader van eigen gebruik of studie mag iedereen een paar kopieën uit andermans beschermde werk maken. Het is echter verboden om gehele werken te kopiëren. Ook mogen de kopieën niet aan anderen worden gegeven. Binnen bepaalde grenzen mag worden geciteerd wanneer de bron en de naam van de maker worden vermeld. Uit ongepubliceerde werken mag nooit worden geciteerd.

8. Wie zijn rechthebbenden op een werk dat in teamverband werd gemaakt?

Als er een duidelijke scheiding aan te brengen is tussen de afzonderlijke bijdragen, heeft iedere maker op zijn onderdeel zijn eigen auteursrecht. Is ieders aandeel niet duidelijk, dan krijgen de makers een gemeenschappelijk auteursrecht op het geheel.

9. Wordt het auteursrecht ook internationaal beschermd?

De regels met betrekking tot auteursrecht in het internationale verkeer zijn vastgelegd in twee verdragen (de Berner Conventie en de Universele Auteursrecht Conventie), waarbij zeer veel landen zijn aangesloten. In ieder land geniet de auteursrechthebbende dezelfde bescherming als aan de onderdanen van dat land zou worden gegeven. Dit impliceert dat de maker van een werk in verschillende landen verschillend 'nationaal auteursrecht' heeft.

10. Wat is BUMA/STEMRA?

Muziekauteurs kunnen de exploitatie van hun muziekauteursrecht aan Buma/Stemra overdragen. BUMA/STEMRA controleert vervolgens waar en wanneer hun muziek wordt gebruikt. Op basis van die controle zorgt BUMA/STEMRA voor de vergoeding waar de muziekauteurs recht op hebben. Dit gebeurt niet alleen wanneer het werk wordt gebruikt in Nederland, maar ook elders.


Indien u nog andere vragen heeft,
kunt u gerust contact met ons opnemen.

Zoek op deze website

Nieuwsbrief
Aanmelden Afmelden


Nieuws
25
Jan
Cheese is beschrijvend voor cannabiszaden...
16
Jan
McDonald's verliest alleenrecht op merkna...
11
Jan
Levendige handel in nepmerken op Instagram
27
Nov
Het bezwaar van Blackberry tegen Berryboo...
18
Nov
Legt Coffee Rocks het als merk af tegen Starbucks?