Home Contact Login

DomainMasters Online bestellen
Klantenpaneel

   


Direct contact
Contact Nederland Tel: +31 (0)15 7600320
Contact België Tel: +32 (0)56 506086
Contact Bel mij terug
Info aanvragen Info aanvragen

Disclaimer & Privacy policy

1 Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door DomainMasters. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

2 Privacy policy

DomainMasters bvba bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan DomainMasters worden niet aan derden doorgegeven.

DomainMasters streeft ernaar binnenkort ingeschreven te staan bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Bij deze organisatie staan bedrijven ingeschreven die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) nauwgezet naleven. De CBP is actief op het gebied van ontwikkelingen waarin iemands persoonlijke levenssfeer in het geding is. De organisatie schenkt bijzondere aandacht aan technologische ontwikkelingen en privacy.

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig. Als je je inschrijft bij DomainMasters worden bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, postcode en eventuele interesses opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd, bijvoorbeeld wanneer je hebt aangegeven dat je nieuws per e-mail en/of post wilt ontvangen.

2.1 Documentatie/Brochures
Als je bij ons documentatie of een brochure aanvraagt, geef je ons de benodigde gegevens zoals je naam en adres om je aanvraag te kunnen behandelen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

2.2 Support-afdeling
Als je contact opneemt met onze support-afdeling kunnen we je vragen naar je naam, adres en email-adres om een antwoord te kunnen geven op je vragen of opmerkingen.

2.3 Website
De DomainMasters website gebruikt cookies om je voorkeuren te bewaren. Als je het gebruik van cookies niet op prijs stelt, ga dan naar Internet options in je webbrowser en schakel de functie uit.

2.4 DomainMasters geeft geen informatie door aan derden
DomainMasters geeft GEEN persoonlijke informatie van haar klanten door aan partijen buiten DomainMasters. De verkregen gegevens worden in sommige gevallen wel gedeeld met dienstverlenende bedrijven die voor ons werken, maar deze bedrijven hebben geen toestemming om deze informatie te gebruiken of openbaar te maken tenzij noodzakelijk om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. We kunnen je gegevens onthullen als ons dat wettelijk verplicht wordt.

2.5 Wat doet DomainMasters ter bescherming van persoonlijke gegevens?
We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

2.6 Hoe werkt DomainMasters haar Privacy policy bij?
Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.

2.7 Gegevens bijwerken
Als je geen informatie of reclame van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande kanalen. Als je wilt dat we je adresgegevens bijwerken of als je vragen hebt over de bescherming van persoonlijke gegevens of over je persoonlijke gegevens, kan je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 via deze link op de website:http://domainmasters.nl/contact.php
 via de DomainMasters informatielijn: +31 (0)71 7600030
 of schrijf ons:
We nemen dan zo spoedig mogelijk
contact met je op.
DomainMasters,  afdeling marketing
Betreft: Bescherming persoonsgegevens
Fruitweg 24 H
2321 GK Leiden, Nederland

3 Externe links

Er kunnen links naar andere websites op de DomainMasters website staan die totaal onafhankelijk opereren van DomainMasters en waar DomainMasters geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor jou. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. DomainMasters is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

4 Intellectueel eigendom

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam en het merk DomainMasters® en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Juli 2010